Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

Tento dokument popisuje, jak společnost Břinčil & Míka, s.r.o., IČO: 05039029, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen “Provozovatel”), zpracovává osobní údaje na webu brincil-mika.cz.

2. Osobní údaje, které zpracováváme

  • Komentáře: Při přidání komentáře zpracováváme text komentáře, uživatelské jméno, e-mail a IP adresu.
  • Média: Doporučujeme neuploadovat obrázky s vloženými údaji o poloze.
  • Cookies: Používáme cookies pro zlepšení vaší uživatelské zkušenosti a analýzu webu.
  • Vložený obsah: Obsah z externích zdrojů se může chovat, jako byste navštívili jiný web.

3. Účel zpracování

  • Zlepšení služeb: Údaje z komentářů a cookies používáme pro zlepšení našich služeb a webu.
  • Bezpečnost: IP adresy zpracováváme pro zabezpečení a detekci spamu.
  • Marketing: S vaším souhlasem můžeme údaje využít pro marketingové účely.

4. Právní základ zpracování

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno na základě vašeho souhlasu, pro plnění smlouvy, pro splnění právních povinností nebo pro účely oprávněných zájmů Provozovatele.

5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami, jako jsou poskytovatelé IT služeb, marketingové platformy a analytické nástroje, pouze pokud je to nezbytné pro provozování webu a s vaším souhlasem.

6. Uchovávání údajů

Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou zákonem.

7. Vaše práva

Máte právo na přístup k vašim údajům, opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro výkon těchto práv nás kontaktujte.

8. Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na info@brincilmika.cz

Tento dokument by měl být součástí vašeho webu a měl by být snadno přístupný uživatelům. Ujistěte se, že je jasně viditelný odkaz na zásady ochrany osobních údajů a že uživatelé jsou informováni o tom, že jejich údaje mohou být zpracovány, zejména pokud to vyžaduje aktivní souhlas (například při odesílání formulářů nebo při registraci).