Těžba harvestorem

Větší lesní plochy - Těžba harvestorem

Harvestor je víceoperační stroj, který při těžbě dříví kácí, odvětvuje, rozřezává a ukládá strom v jednom cyklu. Tato technologie nám plně pomáhá zautomatizovat a zdokonalit proce těžby a manipulace se dřevem v těžkých lesních porostech.

Pro rozsáhlejší projekty využíváme harvestory, což je systém pro efektivní lesní těžbu. Při práci s harvestorem klademe důraz na ochranu mladších stromů, lesních cest a půdy. Použití těchto velkých strojů neznamená automaticky větší škody na lesním ekosystému. Za správných klimatických podmínek je naše práce prováděna s minimálním zásahem do půdního krytu a zachováním přirozeného prostředí.

Naše harvestory

Těžba dřeva
Těžba dřeva