Těžba dřeva

V rámci naší činnosti provádíme řezání stromů, prořezávání kácených exemplářů včetně odstranění jejich vrcholů, vyjímání kořenových systémů a zkracování kmenů. Pro maximální efektivitu v oblasti lesnictví a dřevařského průmyslu využíváme nejnovější těžební technologie, přičemž naši pracovníci se mohou pochlubit rozsáhlou zkušeností s tisíci kácenými stromy. Zajišťujeme kompletní proces těžby a následného prodeje dřeva, abychom našim klientům zajistili nejlepší možné ceny.

Ruční těžba dřeva

Naši odborníci – lesníci a těžaři – jsou vybaveni nejen profesionálně nabroušenými nástroji, ale také rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi, díky čemuž denně zajišťují minimální poškození lesního prostředí a káceného dřeva. Kromě toho se specializujeme na ruční těžbu dřeva v místech, kde moderní těžební technologie jako harvestory nemohou být efektivně použity.

Pro rozsáhlejší projekty využíváme harvestory, což je systém pro efektivní lesní těžbu. Při práci s harvestorem klademe důraz na ochranu mladších stromů, lesních cest a půdy. Použití těchto velkých strojů neznamená automaticky větší škody na lesním ekosystému. Za správných klimatických podmínek je naše práce prováděna s minimálním zásahem do půdního krytu a zachováním přirozeného prostředí.

Nařezání dřeva na délky

Nařezání dřeva na požadované délky dle specifických požadavků klienta.

Manipulace s dřevem zahrnuje celou řadu postupů od těžby, přepravy, třídění až po konečné zpracování dřeva.

Úklid lesa

Samozřejmostí je, že solidní těžařská lesní společnost po těžbě dřeva v lese uklidí. Standardem je, že vám nabídne komplexní servis při obnově lesa. Vytěžené plochy připraví před zalesněním nebo pro přirozenou obnovu lesa, odstraní starý klest i další těžební zbytky a podle potřeby pomůže provést chemickou či mechanickou přípravu k zalesnění. V úzké spolupráci s lesním hospodářem připraví plán k zalesnění, aby váš les prospíval a přinesl potenciál další těžby dřeva. V dnešní době je potřebné sázet stromy s ohledem na změny klimatu a odolnost vůči suchu.

Používáme ty nejmodernější stroje

V naší práci využíváme nejmodernější stroje a technologie, které zaručují efektivitu, preciznost a minimalizaci dopadu na lesní ekosystém při těžbě dřeva. Naše vybavení je pravidelně aktualizováno a udržováno v souladu s nejnovějšími standardy v oblasti lesního hospodářství, což nám umožňuje realizovat těžební projekty s maximální účinností a bezpečností.

Naše stroje

Harvestor 3
Lesnicke prace